پروژه طراحی سایت گیفت کارت شامل چه جزئیاتی است:

طراحی سایت گیفت کارت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 122473 میانگین امتیاز
  • 93295
   HTML
  • 141625
   PHP
  • 132500
   برنامه نویسی تح..
  در 9 روز
 • 1783 میانگین امتیاز
  • 800
   HTML
  • 2250
   PHP
  • 2300
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 1469 میانگین امتیاز
  • 1400
   HTML
  • 1504
   PHP
  • 1504
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 300
   برنامه نویسی تح..
  در 25 روز