پروژه تهیه گزارش در زمینه crm چالش ها،راه حل ها و نتیجه گیری شامل چه جزئیاتی است:

تهیه گزارش سه الی چهار صفحه ای در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری برای یک شرکت اروپایی.

گزارش به ترتیب شامل چالش ها ، راه حل چالش های مطرح شده و نتیجه گیری باشد.

یک گزارش به پیوست ارسال می گرد.

لطفا کار با کیفیت انجام شود.

با تشکر

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   گزارش نویسی
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز