پروژه پروژه اتصال به وب سایت پیامک شامل چه جزئیاتی است:

سلام

ایچاد اتصال یک وب سرویس پیامک را به سایت نیازمندیم

توضیح بیشتر در خصوصی 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 56865 میانگین امتیاز
  • 40220
   MySQL
  • 65143
   PHP
  • 56498
   CSS
  • 65601
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 28237 میانگین امتیاز
  • 13973
   MySQL
  • 31067
   PHP
  • 36562
   CSS
  • 31348
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 15160 میانگین امتیاز
  • 20602
   PHP
  • 6547
   CSS
  • 18332
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 8798 میانگین امتیاز
  • 4150
   MySQL
  • 10892
   PHP
  • 8412
   CSS
  • 11740
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز