پروژه ترجمه متون پزشکی شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند پزشک یا دانشجوی پزشکی یا مترجم با سابقه در ترجمه متون پزشکی هستم

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11494 میانگین امتیاز
  • 17360
   ترجمه
  • 17124
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در پ..
  در 50 روز
 • 2947 میانگین امتیاز
  • 3222
   ترجمه
  • 2672
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز