پروژه ترجمه متون پزشکی شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند پزشک یا دانشجوی پزشکی یا مترجم با سابقه در ترجمه متون پزشکی هستم

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15628 میانگین امتیاز
  • 15909
   ترجمه
  • 15347
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 50 روز
 • 1597 میانگین امتیاز
  • 1872
   ترجمه
  • 1322
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز