پروژه ترجمه مقاله تاریخ هنر و فلسفه (فوری) شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه بخشی از کتاب The Art of Art History مدنظرم است. ترجمه باید روان و خوانا باشد. تاریخ تحویل و قیمت به‌صورت توافقی مشخص می‌شود. حداکثر تا ۴-۵ روز دیگر باید تمام شود. 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16379 میانگین امتیاز
  • 16707
   ترجمه
  • 16052
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 2380 میانگین امتیاز
  • 2380
   ترجمه
  • 2380
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 367 میانگین امتیاز
  • 1102
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ه..
  در 1 روز
 • 66 میانگین امتیاز
  • 112
   ترجمه
  • 152
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ه..
  • 0
   تخصص ترجمه در ف..
  در 4 روز