پروژه طراحی وب در ASP.Net شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند به یک نفر در یک پروژه Asp.net web application در محیط Visual Studio .Net 2015 و با استفاده از MS SQL Express نسخه DBLocal و حداکثر زمان 10 روزه هستیم.

توضیحت تکمیلی در فایل Project.pdf ضمیمه قرار د ارد.

لطفا تمامی سطرهای فایل را مد نظر قرار دهید.

پروژه در دو فاز انجام میشود: در فاز اول ظاهر کار بایست مورد تایید قرار بگیرد. در این فاز کارفرما حق دارد هر تغییری در مورد ظاهر کار درخواست کند.

در فاز دوم Backend کار زده میشود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 780 میانگین امتیاز
  • 1560
   ASP.Net
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 10 روز