پروژه ترجمه طراحی لباس شامل چه جزئیاتی است:

متن مربوط به طراحی لباس با رویکرد سبز

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 4240 میانگین امتیاز
  • 3990
   ترجمه
  • 4490
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 14 روز
 • 2747 میانگین امتیاز
  • 3022
   ترجمه
  • 2472
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 430 میانگین امتیاز
  • 430
   ترجمه
  • 430
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز