پروژه سایت اطلاع رسانی با WordPress شامل چه جزئیاتی است:

یک وبسایت اطلاع رسانی با وردپرس

تم سایت می تواند پیشنهاد شما باشد و از تم های رایگان با کیفیت استفاده شود.

 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6130 میانگین امتیاز
  • 2775
   MySQL
  • 7920
   PHP
  • 10982
   CSS
  • 2845
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 7289 میانگین امتیاز
  • 4485
   MySQL
  • 9849
   PHP
  • 5205
   CSS
  • 9619
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 5793 میانگین امتیاز
  • 7165
   PHP
  • 3800
   CSS
  • 6415
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 4532 میانگین امتیاز
  • 3432
   MySQL
  • 5632
   PHP
  • 3432
   CSS
  • 5632
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز