پروژه سایت اطلاع رسانی با WordPress شامل چه جزئیاتی است:

یک وبسایت اطلاع رسانی با وردپرس

تم سایت می تواند پیشنهاد شما باشد و از تم های رایگان با کیفیت استفاده شود.

 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10360 میانگین امتیاز
  • 14135
   PHP
  • 4620
   CSS
  • 12325
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 6130 میانگین امتیاز
  • 2775
   MySQL
  • 7920
   PHP
  • 10982
   CSS
  • 2845
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 4532 میانگین امتیاز
  • 3432
   MySQL
  • 5632
   PHP
  • 3432
   CSS
  • 5632
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 2410 میانگین امتیاز
  • 3670
   PHP
  • 1150
   CSS
  در 2 روز