پروژه سایت اطلاع رسانی با WordPress شامل چه جزئیاتی است:

یک وبسایت اطلاع رسانی با وردپرس

تم سایت می تواند پیشنهاد شما باشد و از تم های رایگان با کیفیت استفاده شود.

 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6130 میانگین امتیاز
  • 2775
   MySQL
  • 7920
   PHP
  • 10982
   CSS
  • 2845
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 6289 میانگین امتیاز
  • 4485
   MySQL
  • 7849
   PHP
  • 5205
   CSS
  • 7619
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 5346 میانگین امتیاز
  • 6195
   PHP
  • 3550
   CSS
  • 6295
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 7 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 0
   PHP
  • 30
   CSS
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 4 روز