پروژه ترجمه مقاله مدیریتی از انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

در خصوص ترجمه دو مقاله پیوست نیاز به رعایت  موارد ذیل است :

1- ترجمه تخصصی و روان در حوزه مدیریت و حسابداری

2- ترجمه جداول ، شکل و یا ضمایم به صورت کامل و درج در محل متن ترجمه 

3-حتما در هر سطر نام نویسنده در متن ترجمه گنجانده شود مثلا (کاتلر،2012) 

 

دوستانی که تمایل به انجام کار دارند حتما باید نمونه کار ارسال کنن

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15628 میانگین امتیاز
  • 15909
   ترجمه
  • 15347
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 1597 میانگین امتیاز
  • 1872
   ترجمه
  • 1322
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1446 میانگین امتیاز
  • 1226
   ترجمه
  • 1667
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 367 میانگین امتیاز
  • 1102
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  در 1 روز