پروژه ترجمه مقاله مدیریتی از انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

در خصوص ترجمه دو مقاله پیوست نیاز به رعایت  موارد ذیل است :

1- ترجمه تخصصی و روان در حوزه مدیریت و حسابداری

2- ترجمه جداول ، شکل و یا ضمایم به صورت کامل و درج در محل متن ترجمه 

3-حتما در هر سطر نام نویسنده در متن ترجمه گنجانده شود مثلا (کاتلر،2012) 

 

دوستانی که تمایل به انجام کار دارند حتما باید نمونه کار ارسال کنن

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18073 میانگین امتیاز
  • 18189
   ترجمه
  • 17957
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 5962 میانگین امتیاز
  • 3302
   ترجمه
  • 8622
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2380 میانگین امتیاز
  • 2380
   ترجمه
  • 2380
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 12 روز
 • 1446 میانگین امتیاز
  • 1226
   ترجمه
  • 1667
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز