پروژه جمع آوری عکس و اطلاعات مربوط به رشته هنر شامل چه جزئیاتی است:

جمع آوری تعاریف،ویژگی ها،هرمندان مهم و تصاویر آثار مهم و شاخص مربوط به تمامی جنبش ها و مکاتب(کوچکتر از جنبش هستند) تاریخ هنر جهان از ابتدا تا دوران معاصر.

آثار مربوط به مکاتب و جنبش های تاریخ هنر جهان باشد(حتی جزئیترین ها) و فارغ از این چهارچوب نباشد

متن مربوط به تعریف و ویژگی ها و مهمترین هنرمندان هر جنبش یا مکتب جداگانه و پوشه محتوی آثار شاخص و مهم مربوط به هر جنبش یا مکتب جداگانه به همراه اسم اثر و اسم خالق اثر و سال خلق اثر به عنوان اسم عکس.

 

تصریح شده 21 فروردین 1396 15:49

نیازی به متن و توضیحات مفصل و طولانی نیست.در واقع بیشتر ترجیحم این هست که مطالب و توضیحات به صورت خلاصه ولی در عین حال گویای مطالب اصلی و مهم و به قولی لب کلام رسونده شده باشه.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   ارسال مقاله
  • 150
   جستجو در وب
  در 5 روز
 • 23 میانگین امتیاز
  • 70
   تایپ
  • 0
   ارسال مقاله
  • 0
   جستجو در وب
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ارسال مقاله
  در 7 روز