پروژه ماشین آلات کشاورزی شامل چه جزئیاتی است:

مقاله خارجی در خصوص مهندسی و طراحی ماشین آلات کشاورزی

در این زمینه معادلات ریاضی مورد نیاز برای محاسبات مهندسی و هندسه تحلیلی و ترسیمی ، انتخاب مصالح مهندسی و تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی مهندسی مکانیک کاربرد دارد

تصریح شده 26 فروردین 1396 03:36

تعداد صفحات این مقاله صد (100) صفحه است فقط ترجمه (نه پروژه یا پایان نامه)

تصریح شده 29 فروردین 1396 07:00

تعداد صفحات پروژه از 100 صفه به 6 صفحه تقلیل یافت. مقاله خارجی در خصوص مهندسی و طراحی ماشین آلات صنایع غذایی در این زمینه معادلات ریاضی مورد نیاز برای محاسبات مهندسی و هندسه تحلیلی و ترسیمی ، انتخاب مصالح مهندسی و تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی مهندسی مکانیک کاربرد دارد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تخصص ترجمه در م..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 3 روز