پروژه ترجمه متن انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلسی به فارسی متن مرتبط با گردشگری در کشور بلژیک و کانادا . 

تعداد صفحات 7 

صفحات 133 ، 134 ، 135 ، 136 ، 139 ، 140 و 141 که نصف صفحه بیشتر نیست .

تصریح شده 28 فروردین 1396 11:32

نهایتا تا آخر شب .

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 744 میانگین امتیاز
  • 85
   مقاله نویسی
  • 0
   PDF
  • 1226
   ترجمه
  • 1667
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 748 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   PDF
  • 1496
   ترجمه
  • 1496
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1054 میانگین امتیاز
  • 30
   PDF
  • 1566
   ترجمه
  • 1566
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 254 میانگین امتیاز
  • 0
   PDF
  • 382
   ترجمه
  • 382
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز