پروژه تولید محتوا برای وبلاگ یک شرکت تجاری شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

این پروژه به صورت اختصاصی با توجه به توافقات انجام شده برای شما ایجاد شده است، شرح خدمات مجددا در پیام خصوصی برای شما ارسال خواهد شد.

 

بودجه پروژه