پروژه ترجمه تخصصی مهندسی شیمی 5صفحه شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه کامل متن تخصصی استانداردD341

 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17039 میانگین امتیاز
  • 17367
   ترجمه
  • 16712
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 18675 میانگین امتیاز
  • 18789
   ترجمه
  • 18562
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1998 میانگین امتیاز
  • 2076
   ترجمه
  • 1921
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2379 میانگین امتیاز
  • 2379
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز