پروژه ترجمه تخصصی مهندسی شیمی 5صفحه شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه کامل متن تخصصی استانداردD341

 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14006 میانگین امتیاز
  • 14269
   ترجمه
  • 13744
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 16364 میانگین امتیاز
  • 16645
   ترجمه
  • 16083
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1998 میانگین امتیاز
  • 2076
   ترجمه
  • 1921
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1769 میانگین امتیاز
  • 1769
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز