پروژه ترجمه تخصصی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تخصصی متون ادبی با موضوع مذهبی

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 3 روز