پروژه ترجمه مقاله شامل چه جزئیاتی است:

سلام 

فقطترجمه بين صفحات ٣٢١ تا ٣٤٦ و حتما تا ٤ شنبه ي همين عفته نياز دارم

 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2380 میانگین امتیاز
  • 2380
   ترجمه
  • 2380
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1740 میانگین امتیاز
  • 1740
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 783 میانگین امتیاز
  • 703
   ترجمه
  • 863
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز