پروژه ترجمه مقاله شامل چه جزئیاتی است:

سلام

کل مقاله 6 صفحه هستش که صفحه آخر هم نصفش ریرفرنس هست

من تا آخر شب نهایتا فردا صبح اول وقت میخوام

تایپ شده و مرتب

 

لطفا برای نمون متن زیر را ترجمه کنید و به خصوصی من ارسال کنید

Extroversion (EXT). Is the person outgoing, talkative,
and energetic versus reserved and solitary?
• Neuroticism (NEU). Is the person sensitive and
nervous versus secure and confi dent?
• Agreeableness (AGR). Is the person trustworthy,
straightforward, generous, and modest versus
unreliable, complicated, meager, and boastful?
• Conscientiousness (CON). Is the person effi -
cient and organized versus sloppy and careless?
• Openness (OPN). Is the person inventive and curious
versus dogmatic and cautious?

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 30 میانگین امتیاز
  • 30
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 16 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 32
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز