پروژه تشخیص قطرات باران بر روی لنز دوربین به کمک پردازش تصویر شامل چه جزئیاتی است:

با سلام،

هدف از پروژه شناسایی انسداد دوربین چه به وسیله جسم خارجی اعم از مواد چسبده و رنگ و قطرات باران بر روی لنز است.پیاده سازی با کتابخانه  opencv است.پایگاه داده کوچک نیز تهیه شده که در صورت همکاری در اختیار دوستان قرار می گیرد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  در 20 روز
 • 136 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  • 160
   برنامه نویسی تح..
  • 250
   Matlab
  در 20 روز
 • 75 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  • 150
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  • 0
   Matlab
  در 35 روز