پروژه زیرنویس برای ویدئوهای هنری شامل چه جزئیاتی است:

۱ ساعت ویدئو باید تبدیل به زیر نویس فارسی شود. فایل زیرنویس انگلیسی موجود است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 27135 میانگین امتیاز
  • 24994
   ترجمه
  • 29276
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 2614 میانگین امتیاز
  • 135
   تایپ
  • 3595
   ترجمه
  • 4114
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 6485 میانگین امتیاز
  • 6485
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 3 روز