پروژه تبدیل زیرنویس انگلیسی به فارسی - موضوع : نقاشی شامل چه جزئیاتی است:

۱۵۶ دقیقه زیرنویس باید به فارسی تبدیل شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 551 میانگین امتیاز
  • 1102
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز