پروژه ترجمه و زیرنویس کردن ۸۹۵ دقیقه ویدئوی آموزش نقاشی-طراحی و عک شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه باید حدود ۸۹۵ دقیقه ویدئوی آموزش هنر به زیرنویس فارسی تبدیل شود. فایل زیرنویس انگلیسی این ویدئوها موجود است و از روی فایل باید ترجمه بشود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز