پروژه ترجمه و زیرنویس کردن ۲۹۵دقیقه ویدئوی آموزش عکاسی شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه باید حدود ۲۹۵دقیقه ویدئوی آموزش عکاسی به زیرنویس فارسی تبدیل شود. فایل زیرنویس انگلیسی این ویدئوها موجود است و از روی فایل باید ترجمه بشود.

بودجه پروژه