پروژه مدیریت بحران در صنایع نفت وگاز شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مقاله در صورت اینکه موضوع ان مدیریت بحران در صنایع نفت وگاز.شرایط بحرانی واضطراری در این صنایع

امکانات ویژه

متمایز
برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11586 میانگین امتیاز
  • 11849
   ترجمه
  • 11324
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 1597 میانگین امتیاز
  • 1872
   ترجمه
  • 1322
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 551 میانگین امتیاز
  • 1102
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 412 میانگین امتیاز
  • 412
   ترجمه
  • 412
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز