پروژه مدیریت بحران در صنایع نفت وگاز شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مقاله در صورت اینکه موضوع ان مدیریت بحران در صنایع نفت وگاز.شرایط بحرانی واضطراری در این صنایع

امکانات ویژه

متمایز
برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14501 میانگین امتیاز
  • 14829
   ترجمه
  • 14174
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 5922 میانگین امتیاز
  • 3222
   ترجمه
  • 8622
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 551 میانگین امتیاز
  • 1102
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 412 میانگین امتیاز
  • 412
   ترجمه
  • 412
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز