پروژه ترجمه و زیرنویس کردن ۶۴ دقیقه ویدئوی آموزش عکاسی شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه باید حدود ۶۵ دقیقه ویدئوی آموزش هنر به زیرنویس فارسی تبدیل شود. فایل زیرنویس انگلیسی این ویدئوها موجود است و از روی فایل باید ترجمه بشود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 34710 میانگین امتیاز
  • 34994
   ترجمه
  • 34426
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 551 میانگین امتیاز
  • 1102
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز