پروژه بهبود سئو، شبکه های اجتماعی و فروش محتوای دیجیتال شامل چه جزئیاتی است:

بازاریابی محتوای دیجتال تخصصی روابط بین الملل شامل کتاب، مقاله، گزارش 

مدیریت شبکه های اجتماعی


تصریح شده 21 تیر 1396 20:55

هدف این پروژه افزایش فروش است و خواهش می کنم دوستان با توجه به این موضوع پیشنهاد بدهند. هزینه پروژه هم با توجه به این مووضع تعیین می شود و اگر نتیجه خوب باشد محدودیت بودجه هم وجود ندارد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 460 میانگین امتیاز
  • 460
   برنامه ریزی تبل..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   فروش
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه ریزی تبل..
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه ریزی تبل..
  در 30 روز