پروژه ترجمه مقاله کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

سلام

مقاله ای در زمینه ی شبکه های عصبی و پردازش متن می بایست به صورت دقیق و روان ترجمه شود که متن آن حدود 9 صفحه میباشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1722 میانگین امتیاز
  • 945
   ترجمه
  • 2499
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 4276 میانگین امتیاز
  • 3541
   ترجمه
  • 5011
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 4240 میانگین امتیاز
  • 3990
   ترجمه
  • 4490
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1998 میانگین امتیاز
  • 2076
   ترجمه
  • 1921
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز