پروژه تحلیل وضعیت سئو سایت شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت برای تحیلی وضعیت خود نیاز به یک گزارش کامل سئو دارد.
لطفا پیشنهادات خود را ارسال بفرمایید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   SEO
  در 10 روز
 • 10 میانگین امتیاز
  • 10
   SEO
  در 7 روز
 • 600 میانگین امتیاز
  • 600
   SEO
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SEO
  در 30 روز