پروژه ترجمه ی زیرنویس مطابق با زمانبندی - موضوع : آموزش هنر شامل چه جزئیاتی است:

 1. فایلهای زیرنویس به زبان انگلیسی موجود است. نیاز است که در همان قالب زمان بندی به زبان فارسی روان و سلیس ترجمه شوند. 
 2. از کلمات انگلیسی در زیرنویس استفاده نشود.
 3. هر جمله ی زیرنویس کامل باشد و یک زیرنویس از وسط جمله به دو بخش تقسیم نشود.
 4. قیمت پیشنهادی برای یک ساعت زیرنویس بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است.
 5. سرعت تحویل کار بسیار مهم است.

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 857 میانگین امتیاز
  • 778
   ترجمه
  • 936
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 262 میانگین امتیاز
  • 262
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز