پروژه ترجمه ی زیرنویس مطابق با زمانبندی - موضوع : آموزش هنر شامل چه جزئیاتی است:

 1. فایلهای زیرنویس به زبان انگلیسی موجود است. نیاز است که در همان قالب زمان بندی به زبان فارسی روان و سلیس ترجمه شوند. 
 2. از کلمات انگلیسی در زیرنویس استفاده نشود.
 3. هر جمله ی زیرنویس کامل باشد و یک زیرنویس از وسط جمله به دو بخش تقسیم نشود.
 4. قیمت پیشنهادی برای یک ساعت زیرنویس بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است.
 5. سرعت تحویل کار بسیار مهم است.

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 262 میانگین امتیاز
  • 262
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1052 میانگین امتیاز
  • 80
   ترجمه
  • 2024
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 857 میانگین امتیاز
  • 778
   ترجمه
  • 936
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز