پروژه ترجمه متون مهاجرتی شامل چه جزئیاتی است:

به یک مترجم انگلیسی به فارسی جهت ترجمه متون حقوقی و مهاجرتی نیازمندیم

پروژه از طریق سایت پونیشا انجام خواهد شد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1361 میانگین امتیاز
  • 481
   مقالات
  • 2242
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1539 میانگین امتیاز
  • 1539
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 58 میانگین امتیاز
  • 30
   مقالات
  • 87
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 412 میانگین امتیاز
  • 412
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز