پروژه ترجمه متون مهاجرتی شامل چه جزئیاتی است:

به یک مترجم انگلیسی به فارسی جهت ترجمه متون حقوقی و مهاجرتی نیازمندیم

پروژه از طریق سایت پونیشا انجام خواهد شد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3324 میانگین امتیاز
  • 891
   مقاله نویسی
  • 5758
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 311 میانگین امتیاز
  • 536
   مقاله نویسی
  • 87
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 896 میانگین امتیاز
  • 968
   مقاله نویسی
  • 824
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 590 میانگین امتیاز
  • 250
   مقاله نویسی
  • 930
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز