پروژه ترجمه متون مهاجرتی شامل چه جزئیاتی است:

به یک مترجم انگلیسی به فارسی جهت ترجمه متون حقوقی و مهاجرتی نیازمندیم

پروژه از طریق سایت پونیشا انجام خواهد شد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3409 میانگین امتیاز
  • 1061
   مقاله نویسی
  • 5758
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 311 میانگین امتیاز
  • 536
   مقاله نویسی
  • 87
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 994 میانگین امتیاز
  • 1048
   مقاله نویسی
  • 940
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 620 میانگین امتیاز
  • 250
   مقاله نویسی
  • 990
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز