پروژه ترجمه متون مهاجرتی شامل چه جزئیاتی است:

به یک مترجم انگلیسی به فارسی جهت ترجمه متون حقوقی و مهاجرتی نیازمندیم

پروژه از طریق سایت پونیشا انجام خواهد شد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3113 میانگین امتیاز
  • 731
   مقاله نویسی
  • 5496
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 311 میانگین امتیاز
  • 536
   مقاله نویسی
  • 87
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 553 میانگین امتیاز
  • 250
   مقاله نویسی
  • 856
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 740 میانگین امتیاز
  • 740
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز