پروژه صفحه آرایی خلاقانه گرافیکی رزومه شخصی با ایندیزاین شامل چه جزئیاتی است:

طراحی و صفحه آرایی رزومه ای تقریبا 2 صفحه ای به زبان فارسی شبیه به نمونه های انگلیسی ضمیمه شده، و مطابق با رزومه خام ضمیمه شده

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4444 میانگین امتیاز
  • 504
   طراحی بروشور
  • 0
   فرمت و طرح بندی
  • 3190
   طراحی گرافیک
  • 120
   ادوبی این‌دیزای..
  • 18409
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 1716 میانگین امتیاز
  • 1415
   طراحی بروشور
  • 250
   فرمت و طرح بندی
  • 2170
   طراحی گرافیک
  • 1137
   ادوبی این‌دیزای..
  • 3608
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 694 میانگین امتیاز
  • 250
   طراحی بروشور
  • 465
   طراحی گرافیک
  • 55
   ادوبی این‌دیزای..
  • 2006
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 534 میانگین امتیاز
  • 696
   طراحی بروشور
  • 0
   فرمت و طرح بندی
  • 640
   طراحی گرافیک
  • 696
   ادوبی این‌دیزای..
  • 640
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز