پروژه طراحی یک نرم افزار شامل چه جزئیاتی است:

قصد طراحی نرم افزاری مشابه اسنپ با برخی خدمات جزئی تر داریم.

مشخص کردن نقطه کاربر و موقعیت یابی سریع

اتصال سریع کاربرها به اپراتور

انتخاب اپراتور

مشاهده زنده مسیر خودرو اپراتور

اعلام حدودی مبلغ

دریافت رسید پس از اتمام کار

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   Mobile Phone
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   Mobile Phone
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز