پروژه ترجمه مقالات در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات شامل چه جزئیاتی است:

1. کار محدود به چند مقاله نیست و در صورت مناسب بودن کیفیت و سرعت ترجمه، همکاری بصورت بلندمدت خواهد بود.

2. مقالات در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و به زبان انگلیسی بوده و طول آنها حدود 500 کلمه است.

3. متن ترجمه شده باید بدون اشکال در ترجمه و بدون غلط املایی و نگارشی باشد.

4. در شروع کار جهت اطمینان از کیفیت کار لازم است یک مقاله حدودا 300 کلمه ای بصورت آزمایشی ترجمه گردد.

5. مقاله انگلیسی بصورت فایل PDF در اختیار شما قرار گرفته و متن ترجمه باید بصورت فایل Word تحویل شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1666 میانگین امتیاز
  • 1794
   ترجمه
  • 1539
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 595 میانگین امتیاز
  • 375
   ترجمه
  • 816
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 440 میانگین امتیاز
  • 440
   ترجمه
  • 440
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 115 میانگین امتیاز
  • 115
   ترجمه
  • 115
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز