پروژه ترجمه مقالات در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات شامل چه جزئیاتی است:

1. کار محدود به چند مقاله نیست و در صورت مناسب بودن کیفیت و سرعت ترجمه، همکاری بصورت بلندمدت خواهد بود.

2. مقالات در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و به زبان انگلیسی بوده و طول آنها حدود 500 کلمه است.

3. متن ترجمه شده باید بدون اشکال در ترجمه و بدون غلط املایی و نگارشی باشد.

4. در شروع کار جهت اطمینان از کیفیت کار لازم است یک مقاله حدودا 300 کلمه ای بصورت آزمایشی ترجمه گردد.

5. مقاله انگلیسی بصورت فایل PDF در اختیار شما قرار گرفته و متن ترجمه باید بصورت فایل Word تحویل شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 220 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 441
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 407 میانگین امتیاز
  • 422
   ترجمه
  • 392
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 130 میانگین امتیاز
  • 130
   ترجمه
  • 130
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 112 میانگین امتیاز
  • 124
   ترجمه
  • 100
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز