پروژه ترجمه مقالات در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات شامل چه جزئیاتی است:

1. کار محدود به چند مقاله نیست و در صورت مناسب بودن کیفیت و سرعت ترجمه، همکاری بصورت بلندمدت خواهد بود.

2. مقالات در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و به زبان انگلیسی بوده و طول آنها حدود 500 کلمه است.

3. متن ترجمه شده باید بدون اشکال در ترجمه و بدون غلط املایی و نگارشی باشد.

4. در شروع کار جهت اطمینان از کیفیت کار لازم است یک مقاله حدودا 300 کلمه ای بصورت آزمایشی ترجمه گردد.

5. مقاله انگلیسی بصورت فایل PDF در اختیار شما قرار گرفته و متن ترجمه باید بصورت فایل Word تحویل شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 996 میانگین امتیاز
  • 776
   ترجمه
  • 1217
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 716 میانگین امتیاز
  • 716
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 606 میانگین امتیاز
  • 606
   ترجمه
  • 606
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 580 میانگین امتیاز
  • 560
   ترجمه
  • 600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز