پروژه ترجمه مقالات در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات شامل چه جزئیاتی است:

1. کار محدود به چند مقاله نیست و در صورت مناسب بودن کیفیت و سرعت ترجمه، همکاری بصورت بلندمدت خواهد بود.

2. مقالات در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات و به زبان انگلیسی بوده و طول آنها حدود 500 کلمه است.

3. متن ترجمه شده باید بدون اشکال در ترجمه و بدون غلط املایی و نگارشی باشد.

4. در شروع کار جهت اطمینان از کیفیت کار لازم است یک مقاله حدودا 300 کلمه ای بصورت آزمایشی ترجمه گردد.

5. مقاله انگلیسی بصورت فایل PDF در اختیار شما قرار گرفته و متن ترجمه باید بصورت فایل Word تحویل شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1276 میانگین امتیاز
  • 1056
   ترجمه
  • 1497
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1448 میانگین امتیاز
  • 813
   ترجمه
  • 2083
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1060 میانگین امتیاز
  • 1060
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 893 میانگین امتیاز
  • 856
   ترجمه
  • 930
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز