پروژه طراحی بروشور تک صفحه ای شامل چه جزئیاتی است:

می خواهم یک بروشور با سایز A4 به صصورت دو رو تهیه شود. این برگه A4 می تواند صورت سه تیکه یا دو تیکه باشد که تا می خورد. توضیحات کامل در فایل پیوست موجود است. در صورت نیز به اطلاعات بیشتر پیغام بفرستید. نمونه ای از تصاویر ارسال شده. کل تصاویر بعد از تایید پروژه ارسال می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 475 میانگین امتیاز
  • 330
   طراحی تبلیغات
  • 620
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 1170 میانگین امتیاز
  • 960
   طراحی تبلیغات
  • 1380
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 545 میانگین امتیاز
  • 620
   طراحی تبلیغات
  • 470
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 83 میانگین امتیاز
  • 83
   طراحی تبلیغات
  در 2 روز