پروژه طراحی بروشور تک صفحه ای شامل چه جزئیاتی است:

می خواهم یک بروشور با سایز A4 به صصورت دو رو تهیه شود. این برگه A4 می تواند صورت سه تیکه یا دو تیکه باشد که تا می خورد. توضیحات کامل در فایل پیوست موجود است. در صورت نیز به اطلاعات بیشتر پیغام بفرستید. نمونه ای از تصاویر ارسال شده. کل تصاویر بعد از تایید پروژه ارسال می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 475 میانگین امتیاز
  • 330
   طراحی تبلیغات
  • 620
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 1690 میانگین امتیاز
  • 1380
   طراحی تبلیغات
  • 2000
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 970 میانگین امتیاز
  • 960
   طراحی تبلیغات
  • 980
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 643 میانگین امتیاز
  • 561
   طراحی تبلیغات
  • 725
   طراحی گرافیک
  در 5 روز