پروژه طراحی بروشور تک صفحه ای شامل چه جزئیاتی است:

می خواهم یک بروشور با سایز A4 به صصورت دو رو تهیه شود. این برگه A4 می تواند صورت سه تیکه یا دو تیکه باشد که تا می خورد. توضیحات کامل در فایل پیوست موجود است. در صورت نیز به اطلاعات بیشتر پیغام بفرستید. نمونه ای از تصاویر ارسال شده. کل تصاویر بعد از تایید پروژه ارسال می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2985 میانگین امتیاز
  • 2780
   طراحی تبلیغات
  • 3190
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 2095 میانگین امتیاز
  • 2500
   طراحی تبلیغات
  • 1690
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 1420 میانگین امتیاز
  • 1586
   طراحی تبلیغات
  • 1255
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 2125 میانگین امتیاز
  • 1530
   طراحی تبلیغات
  • 2720
   طراحی گرافیک
  در 1 روز