پروژه طراحی بروشور تک صفحه ای شامل چه جزئیاتی است:

می خواهم یک بروشور با سایز A4 به صصورت دو رو تهیه شود. این برگه A4 می تواند صورت سه تیکه یا دو تیکه باشد که تا می خورد. توضیحات کامل در فایل پیوست موجود است. در صورت نیز به اطلاعات بیشتر پیغام بفرستید. نمونه ای از تصاویر ارسال شده. کل تصاویر بعد از تایید پروژه ارسال می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 315 میانگین امتیاز
  • 330
   طراحی تبلیغات
  • 300
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 1050 میانگین امتیاز
  • 960
   طراحی تبلیغات
  • 1140
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 445 میانگین امتیاز
  • 406
   طراحی تبلیغات
  • 485
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 85 میانگین امتیاز
  • 170
   طراحی تبلیغات
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 2 روز