پروژه طراحی بروشور تک صفحه ای شامل چه جزئیاتی است:

می خواهم یک بروشور با سایز A4 به صصورت دو رو تهیه شود. این برگه A4 می تواند صورت سه تیکه یا دو تیکه باشد که تا می خورد. توضیحات کامل در فایل پیوست موجود است. در صورت نیز به اطلاعات بیشتر پیغام بفرستید. نمونه ای از تصاویر ارسال شده. کل تصاویر بعد از تایید پروژه ارسال می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2475 میانگین امتیاز
  • 2330
   طراحی تبلیغات
  • 2620
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 1995 میانگین امتیاز
  • 2500
   طراحی تبلیغات
  • 1490
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 1220 میانگین امتیاز
  • 1386
   طراحی تبلیغات
  • 1055
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 2125 میانگین امتیاز
  • 1530
   طراحی تبلیغات
  • 2720
   طراحی گرافیک
  در 1 روز