پروژه ترجمه محتواهای انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

سلام 

این پروژه برای ترجمه محتوا ایجاد گردیده است

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 4748 میانگین امتیاز
    • 4748
      ترجمه
    در 30 روز