پروژه نحوه دقیق عملی ایجاد شبکه کامپیوتری بدون توضیحات تیوری شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه صرفا درباره اجرای شبکه می باشد. هرگونه توضیحاتی که می دانید مفید است می تواند در آن گنجانده شود.

محدودیتی در انتخاب موضوع نیست. فقط دوستان تجربه کار در این مورد را از قبل داشته باشند که توضیحات کاربردی در آن 

لحاظ گردد. خیلی خیلی سپاسگزارم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی شبکه
  • 0
   راه اندازی اتاق..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی شبکه
  • 0
   راه اندازی اتاق..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی شبکه
  • 0
   راه اندازی اتاق..
  در 1 روز