پروژه ترجمه 1 صفحه A4 ترکی استامبولی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

1 صفحه A4 ترکی استامبولی به فارسی است

موضوعش هم نامه گمرک ترکیه برای ترخیص کالا

میخوایم روان روان باشد چون بر اساس ترجمه اقدام خواهیم کرد

متن خصوصی میفرستم امکان قرار دادم عمومی نیست اما بخشیش رو قرار دادیم که مشکلی ندارد
لطفا قیمت معقول بدهید چون 20-30 درصد متن هم شمارس و آدرس بانک

Değerli Müflerimlz, Mevcut gunıruk mevzuatından dolan gerekli gümrük prosedürlerının yerine getirilmesi için .....  nolu gönderinız Atatürk Hava Limanı Gumnigune bağlı MNG Havayolları Geçici depolama alanında bekletilmektedirGianderinizin konsimento ve evraklannı Fedex Türkiye Operasyon merkezinden alabilırsiniz.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه ترکی استا..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه ترکی استا..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه ترکی استا..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز