پروژه تحلیل آماری سلسله مراتبی AHP شامل چه جزئیاتی است:

تحلیل آماری پرسشنامه های یک مقاله براساس روش سلسله مراتبی AHP

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 360 میانگین امتیاز
  • 360
   آمار
  در 3 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   آمار
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   آمار
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   آمار
  در 2 روز