پروژه نوشتن متن ایمیل شامل چه جزئیاتی است:

مدتی هست که از راه اندازی وبسایتم میگذره و بازدید روزانه خوبی پیدا کرده.حالا می خواهم به بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیک و همچنین سایر شرکت های مربوط به حوزه پولی و بانکی ایمیلی ارسال کنم و در این ایمیل سایتم را معرفی کنم و بتوانم حمایت آنها را جلب نمایم.این حمایت می تواند مالی باشد یا همکاری با سایت مذکور یا دریافت سفارش بنر تبلیغاتی و ... .

متن ایمیل به صورتی باشد که بتوان برای هرکدام به صورت جداگانه ارسال کرد.پیشنهاد میکنم ابتدا از سایت بازدید به عمل آورید تا از موضوع و نوع فعالیت سایت اطلاعات کافی بدست آورید.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نویسندگی فنی
  در 1 روز
 • 127 میانگین امتیاز
  • 40
   ویرایش متن
  • 215
   نویسندگی فنی
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   نویسندگی فنی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   غلط گیری
  در 5 روز