پروژه ترجمه مقاله شهرسازی در مورد ارتباط بین شهرسازی و مصرف انرژی شامل چه جزئیاتی است:

مقاله ای 14 صفحه ای  در زمینه شهرسازی به زبان انگلیسی است .در مورد رابطه بین شهرسازی ( ریخت شناسی شهری) و مصرف انرژی توضیح داده و سپس یک نمونه موردی در کشور انگلستان را شرح می دهد. تصاویر، جداول و نمودار ها نیاز به ترجمه ندارند. 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6194 میانگین امتیاز
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 13025 میانگین امتیاز
  • 13025
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1309 میانگین امتیاز
  • 2618
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   طراحی شهری
  در 3 روز
 • 1667 میانگین امتیاز
  • 1667
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز