پروژه دوربری و ویرایش 85 عکس شامل چه جزئیاتی است:

درادامه پروژه قبلی. دوربری و تصحیح رنگ 85 عدد عکس پرسنلی در یک روز.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 90 میانگین امتیاز
  • 90
   ویرایش عکس
  • 90
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز