پروژه ست کردن محتوا در قالب آماده پرستاشاپ شامل چه جزئیاتی است:

یک قالب آماده پرستاشاپ خریداری شده و آماده است.  میخواهیم محتوا را در آن قرار دهیم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 121 میانگین امتیاز
  • 96
   Prestashop
  • 146
   فروشگاه
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   فروشگاه
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   فروشگاه
  در 14 روز