پروژه ترجمه متن مدیریتی شامل چه جزئیاتی است:

متن حاضر متنی انگلیسی است در حیطه مشاوره مدیریتی درباره نحوه اداره ی شرکت های بزرگ و معظم که نیاز دارم با ترجمه ای دقیق و تابع نص و هم چنین معنا به نحو کامل وشیوایی منتقل کند.

هدف از این ترجمه یک متن موجز برای آموزش مدیران می باشد که در عین اختصار اطلاعات مفیدی را ارائه کند.

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 29635 میانگین امتیاز
  • 29994
   ترجمه
  • 29276
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 14501 میانگین امتیاز
  • 14829
   ترجمه
  • 14174
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 4876 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 200
   تخصص ترجمه در ب..
  در 2 روز