پروژه تغییرات کوچک در ظاهر وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

وب سایت ما با وردپرس طراحی شده است ما به یک سری تغییرات در ظاهر سایت داریم برای مثال زیبا کردن حساب ککاربری کاربران و زیبا کردم قسمت کامنت ها و .... نیاز داریم که فردی بتواند این تغییرات را برای ما انجام دهد 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 25080 میانگین امتیاز
  • 25645
   HTML
  • 33185
   PHP
  • 24495
   وردپرس
  • 18865
   CSS
  • 23210
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 18150 میانگین امتیاز
  • 18608
   HTML
  • 21622
   PHP
  • 9369
   وردپرس
  • 21042
   CSS
  • 20113
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 8419 میانگین امتیاز
  • 9702
   HTML
  • 10892
   PHP
  • 4352
   وردپرس
  • 8412
   CSS
  • 8740
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 3774 میانگین امتیاز
  • 3075
   HTML
  • 4085
   PHP
  • 6734
   وردپرس
  • 3175
   CSS
  • 1805
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز