پروژه تغییرات کوچک در ظاهر وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

وب سایت ما با وردپرس طراحی شده است ما به یک سری تغییرات در ظاهر سایت داریم برای مثال زیبا کردن حساب ککاربری کاربران و زیبا کردم قسمت کامنت ها و .... نیاز داریم که فردی بتواند این تغییرات را برای ما انجام دهد 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 21070 میانگین امتیاز
  • 21095
   HTML
  • 25635
   PHP
  • 24095
   وردپرس
  • 15865
   CSS
  • 18660
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 13841 میانگین امتیاز
  • 15258
   HTML
  • 16787
   PHP
  • 6769
   وردپرس
  • 14487
   CSS
  • 15908
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 7219 میانگین امتیاز
  • 6702
   HTML
  • 10892
   PHP
  • 4352
   وردپرس
  • 5412
   CSS
  • 8740
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 2854 میانگین امتیاز
  • 2225
   HTML
  • 2535
   PHP
  • 4734
   وردپرس
  • 3175
   CSS
  • 1605
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز