پروژه طراحی 4 الی 6 صفحه HTML برای یک سایت جدید با مشخصات خاص شامل چه جزئیاتی است:

برای یک سایت جدید احتیاج به 4 الی 6 صفحه وب به صورت قالب داریم.
این صفحات باید دارای مشخصات خاصی باشند که توضیح آن ارائه خواهد شد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10940 میانگین امتیاز
  • 3592
   HTML5
  • 1428
   jQuery
  • 27802
   CSS
  در 5 روز
 • 2572 میانگین امتیاز
  • 2677
   HTML5
  • 1185
   jQuery
  • 3855
   CSS
  در 5 روز
 • 70 میانگین امتیاز
  • 70
   HTML5
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 16 روز