پروژه طراحی 4 الی 6 صفحه HTML برای یک سایت جدید با مشخصات خاص شامل چه جزئیاتی است:

برای یک سایت جدید احتیاج به 4 الی 6 صفحه وب به صورت قالب داریم.
این صفحات باید دارای مشخصات خاصی باشند که توضیح آن ارائه خواهد شد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16207 میانگین امتیاز
  • 3992
   HTML5
  • 1428
   jQuery
  • 43202
   CSS
  در 5 روز
 • 3164 میانگین امتیاز
  • 2677
   HTML5
  • 1485
   jQuery
  • 5330
   CSS
  در 5 روز
 • 70 میانگین امتیاز
  • 70
   HTML5
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 16 روز