پروژه ترجمه متن تخصصی در زمینه پزشکی (بیهوشی) به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مقاله تخصصی در زمینه بیهوشی (10 صفحه) متن میبایست سلیس و روان باشد و ابتدایا دو صفحه برای تایید ترجمه ارسال گردد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 556 میانگین امتیاز
  • 556
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 533 میانگین امتیاز
  • 533
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 132 میانگین امتیاز
  • 112
   ترجمه
  • 152
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز