پروژه یک مقاله تحقیقی مروری ساده به زبان فارسی تعداد صفحات 15 شامل چه جزئیاتی است:

یک مقاله تحقیقی مروری ساده به زبان فارسی تعداد صفحات 15

 عنوان: تصمیم سازی در فرماندهی کنترل"

کلید واژه ها:

تصمیم سازی ،

فرماندهی کنترل

C4i


از مقالاتی استفاده شود که مورد تایید بنده است زمان تحویل جمعه ساعت 6 بعد از ظهر . کپی پیست نباشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   مقاله نویسی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 138 میانگین امتیاز
  • 138
   مقاله نویسی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 2 روز