پروژه ترجمه بخشی از کتاب شامل چه جزئیاتی است:

 نیازمند به ترجمه بخشی از کتاب information overload می‌باشم.
مترجم این متن باید تا حدی به مفاهیم کامپیوتر و ترجمه فارسی برخی اطلاعات مسلط باشد.
نمونه‌ای از متن در قسمت تصاویر موجود است.
حجم ترجمه در حدود 30 صفحه است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22337 میانگین امتیاز
  • 44315
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 360
   تخصص ترجمه در ک..
  در 6 روز
 • 3749 میانگین امتیاز
  • 1304
   تایپ
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 3718 میانگین امتیاز
  • 7437
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 1 روز
 • 1440 میانگین امتیاز
  • 130
   تایپ
  • 2751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز