پروژه ترجمه متن در حوزه بازرگانی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

متن مورد نظر ، دفترچه راهنمایی در خصوص شرکت های تجاری مشترک است که به چگونگی و عملکرد این شرکت ها می پردازد

ترجمه ی مورد نیاز باید از شیوایی ، روانی و شفافیت برخوردار باشد بدین معنا که مترجم خود از محتوا آگاهی کامل پیدا کند و به منظور نویسنده پی ببرد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16001 میانگین امتیاز
  • 16329
   ترجمه
  • 15674
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 14 روز
 • 3392 میانگین امتیاز
  • 6785
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ب..
  در 13 روز
 • 1481 میانگین امتیاز
  • 1693
   ترجمه
  • 2751
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   حقوقی
  در 30 روز