پروژه تبدیل کتاب فیزیکی 220 صفحه ای به کتاب صوتی شامل چه جزئیاتی است:

تبدیل جزوه  ای 220 صفحه ای به صوت که در مورد سازمان تامین اجتماعی می باشد.
هر فصل و هر تیتر جدا جدا تهیه شود.
میخواهم این صوت را با گوشی موبایلم گوش کنم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  در 5 روز
 • 36 میانگین امتیاز
  • 36
   خدمات صوتی
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 185 میانگین امتیاز
  • 185
   خدمات صوتی
  در 5 روز