پروژه ترجمه مقاله a study of bank staffs perspectives on the chall شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه پروژه دانشجویی درباره کارکرد CRM در بانکداری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6194 میانگین امتیاز
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 8 روز
 • 1907 میانگین امتیاز
  • 1907
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 724 میانگین امتیاز
  • 724
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 538 میانگین امتیاز
  • 538
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز